Nominatie Lieven de Key Penning 2019

De Groene Linten Haarlem

Luchtig & Groen

Het plan ‘De Groene Linten’ behelst 167 woningen in Parkwijk te Haarlem. Het stedenbouwkundig plan zet voor het gebied Jan Sluyterslaan de ruimtelijke contouren voor de herontwikkeling uit. Het plan omvat 8 deelgebieden en is met twee steekwoorden te karakteriseren: ruim en groen. De bestaande doodlopende toegangswegen zijn getransformeerd naar doorlopende ruime straatprofielen met veel ruimte voor lucht, licht en groen. In het midden van de wijk is een parkzone toegevoegd, het nieuwe groene hart voor de buurt, die tevens verbinding legt tussen de voorzieningen buiten het gebied.

Samenhangend geheel

De voormalige bebouwing van Parkwijk stamt uit de tweede helft van de jaren ‘50 van de vorige eeuw en kan worden geschaard onder de wederopbouwarchitectuur. Sober en functioneel van aard zonder veel variatie. Belangrijk uitgangspunt van de planontwikkeling was dan ook om de nieuwe wijk als samenhangend geheel te ontwerpen. In het plan zijn verschillende woonmilieus gedefinieerd die subtiel van elkaar verschillen: de parkzone, de woonstraten en de randzone. De bebouwing langs de woonstraten sluit het meest aan bij de karakteristieken van de voormalige bebouwing: verticaal gekoppelde raampartijen, betonnen luifels boven de voordeuren en doorlopende gootlijsten als gevel beëindiging. Om de chique eigentijdse uitstraling te versterken zijn hier bijzondere vormelementen en metselwerkverbanden als nieuwe beeldelementen aan toegevoegd.

De woningen langs de randen hebben grote dakkapellen. die als verticale accenten de hier grootschalige openbare ruimte ritmisch afbakenen. Bij de woningen langs de parkzone is een gevelband geïntroduceerd waardoor ze in relatie tot de mens kleinschaliger aansluiten op het parkje. Veel aandacht is besteed aan de kopgevels die als voorgevels zijn mee-ontworpen en op die manier de verschillende blokken met elkaar verbinden.

Opgave
Transformatie jaren 50 stadsuitbreiding
Opdracht
167 Eengezinswoningen
Opdrachtgever
Pré Wonen / HSB Ontwikkeling
Aannemer
HSB Bouw B.V.
Stedenbouw
Inbo
Fotografie
Fedde de Weert
Programma
Typologie
Type opdracht

Meer weten over dit project?

Neelu Boparai
Architect/eigenaar

+31 (0) 75 – 655 55 55
office@boparai.nl

Deel deze pagina