Samenwerking in een project

Boparai team overleg

1

Alles begint met een goed gesprek

De dialoog is van essentieel belang om de kern van de vraag van de opdrachtgever – en daarmee de werkelijke wensen van opdrachtgever – te achterhalen. We luisteren goed en vragen door. We kijken goed naar de context oftewel het verhaal van de locatie. Vervolgens brengen we alles samen in een programma van eisen.  We bespreken hoe we het doel van kwalitatieve architectuur in de vorm van comfortabele plekken om te verblijven en/of te wonen kunnen bereiken.

2

Wiskunde met het oog van een architect

Tijdens de volgende stap gaan we in gesprek over de technische en financiële aspecten. In een open dialoog worden de eerste schetsvoorstellen voorgelegd aan de opdrachtgever. In deze voorstellen is het programma zo helder mogelijk in een plattegrond vertaald. Dit wordt ondersteund met inspiratiebeelden om de wensen van de opdrachtgever nog scherper te krijgen. Op deze manier ‘verleiden’ wij de opdrachtgever inhoudelijk te reageren en kunnen wij snel achterhalen of we op het juiste ‘level’ zitten. Op basis van argumenten komen we samen tot de beste oplossing voor een uniek plan of gebouw wat bij de gestelde opgave past.

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Osdorp de Punt Amsterdam

3

Uitwerking op basis van ontwerp en BIM

Nadat we het project door alle gemeentelijke procedures op basis van onze kennis van de wet- en regelgeving hebben geloodst komen we in de fase van de uitwerking. We tillen de samenwerking naar een volgend niveau dankzij onze ontwerp- en BIM-vaardigheden. Daarbij kijken wij integraal naar alle aspecten van het project: procesmatig, ruimtelijk, architectonisch, financieel en exploitatie-technisch. Zo kunnen we snel schakelen en meerdere varianten testen om tot een optimaal plan te komen. Het resultaat is een plan waar alle partijen een goed gevoel bij hebben.

Boparai maquette

4

Van begin tot en met de oplevering

Dankzij jarenlange ervaring zijn we in staat flexibel te ontwerpen. Soms veranderen de wensen en eisen van een opdrachtgever nog iets tijdens de bouwuitvoeringsfase. Wij schakelen dan bij om de plannen zo efficiënt mogelijk aan te passen.

Tijdens het gehele proces ­– vanaf het eerste gesprek tot en met oplevering ­– overleggen we voortdurend met onze opdrachtgever. Zo houden we de doelen scherp en kunnen we die waar nodig bijsturen. Alles met het doel om samen kwalitatieve architectuur te realiseren.

Bekijk onze projecten