Neelu Boparai lid van vierkoppig bestuur SBIR-IPZ

14 juni 2010

Het ministerie van Economische Zaken heeft Dr. Ir Emilia van Egmond – de Wilde De Ligny aangesteld als voorzitter van de adviescommissie voor de regeling SBIR- IPZ. Naast de voorzitter zijn Epko Horstman, Frans Lemmens en Neelu Boparai van het vierkoppige bestuur geïnstalleerd.

Op 7 juni is de commissie voor het eerst bijeen gekomen voor de beoordeling van de ingediende voorstellen voor fase 1 van de SBIR-IPZ.

Emilia van Egmond – de Wilde De Ligny is universitair docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Eindhoven. Daarbij richt zij met onderzoek en onderwijs op Industrialisatie en Innovatie in de bouw en Management van Innovatie, Technologie en Kennis. Epko Horstman is projectcoördinator energie bij UNETO-VNI, en mede opsteller van het masterplan zonnestroom gericht op certificering van zonnestroom installaties in de gebouwde  omgeving. Frans Lemmers is als adviseur vastgoedontwikkeling bij Wonen Breburg, onder meer betrokken geweest bij het opstellen van de toolkit duurzame projectontwikkeling Woningbouwcorporatie. Wonen Breburg is koploper op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing. Architect Neelu Boparai heeft ruime ervaring met de toepassing van zon PV binnen het 5 MW project Stad van de Zon.

Innovatieprogramma Zonnestroom
De SBIR-IPZ regeling komt voort uit het Innovatieprogramma Zonnestroom. Dit programma wil de zonnestroomsector in Nederland versterken om toekomstige grootschalige uitrol van zonnestroom mogelijk te maken. Het Innovatieprogramma Zonnestroom moet zorgen voor aansluiting tussen
onderzoek aan nieuwe celconcepten en modules en het gebruik van zonnestroomsystemen.  De SBIR-aanpak heeft drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling en commercialisering. De overheid financiert fase één en twee. De minister stelt een budget van
maximaal 3 miljoen euro beschikbaar voor de haalbaarheidsonderzoeken (SBIR fase 1) en de daaruit volgende onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten (SBIR fase 2).

Deel deze pagina