Inbreiding stadscentrum Zaandam

Kop Noordsche Bos Zaandam

Stadshart Zaandam

Het centrum van Zaandam is de afgelopen jaren getransformeerd tot een  aangename en herkenbare Zaansgroene stad. Sjoerd Soeters heeft behalve de toepassing van Zaanse ingrediënten in de architectuur, veel aandacht besteed aan de openbare ruimte, de wandelroutes en de toevoeging van woningen, winkels en horeca in het centrum. Vanaf het stadhuis/station wandel je naar het centrum via een winkelbrug, De Buiging. Tussen deze winkelboulevard en het eerste grote winkelblok ligt nog een braakliggend terrein. Op de kop van dit terrein komt een woonwinkeltoren zodat een aaneensluitende route wordt gecreëerd. De vraag rees wat er met het overige terrein ging gebeuren. De architectuuropdracht begon daarom met een stedenbouwkundige voorstudie.

Kop Noordsche Bos Zaandam
Stedenbouwkundige studie kavel Noordsche Bos

Stedenbouwkundig plan Noordsche Bos

De ingeklemde langgerekte locatie tussen de provinciale weg, de Vaart en de Stationsstraat wordt nog ervaren als een gebied wat moet worden afgerond. Deze locatie wordt als gebied ontwikkeld waarbij woningen in diverse verschijningsvormen zullen worden gerealiseerd die op een woondek met een gemeenschappelijk tuin liggen. Deze gemeenschappelijke tuin komt te liggen op het nivo van de winkelboulevard van het Stadhuisplein en de Ankersmidplein zodat de langzaam verkeersroutes op natuurlijke wijze kan worden verbonden met de rest van de stad.

 

Winkels in de plint

Het ontwerp van woontoren Romanov is ontworpen als een integraal onderdeel van bovengenoemd gebied en dient als kopstuk voor de toekomstige ontwikkeling. Daarnaast sluit het op vanzelfsprekende wijze aan op de reeds bestaande verkeersstructuur van de binnenstad waar het wandelende en fietsende winkelpubliek gebruik van maakt.

Het ontwerp voorziet in een woontoren met 18 appartementen en 2 winkellagen die aansluiten op een reeds aangelegde kade met daarboven de hellende en kronkelende winkelboulevard.

Rustig aan kop

Naast dit technisch complexe component is zorgvuldig gekeken naar de architectonische vertaling van de woontoren. Uit de Zaanse waaier zijn drie tonen groen gekozen die, van onder donkergroen naar boven lichtgroen, de gevel visueel versmallen. Kenmerkende witte pandsgewijze omlijstingen met hoekige halsgevels en uitkragende balkons met klassieke hekwerken in het midden zorgen voor een ranke verschijningsvorm.

Kop Noordsche Bos Zaandam
Impressie interieurs appartementen
Kop Noordsche Bos Zaandam
Impressie interieurs appartementen

Van bovenverdieping naar studio

De overgang van hoogbouw naar laagbouw is opgevangen door middel van een winkelpand die aansluit op de bestaande winkels. Op de bovenetages van dit winkelpand bevinden zich zes studio’s. De entrees van de studio’s bevinden zich op het dak van de bovenste winkellaag op een verhoogd dek. Met tuintjes voor de deur doet het geheel denken aan een binnenstedelijk hofje.

Terughoudend in zijn setting

De verschillende aspecten van techniek tot vormgeving, van context tot sfeer en van materiaalkeuze tot beleving zijn uitgebalanceerd tot een project dat naadloos in zijn omgeving past. Ondanks de kleurige Zaanse architectuur is het project terughoudend in zijn setting waardoor een vanzelfsprekende inpassing tot stand is gekomen.

Opgave
Stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp inbreiding centrumgebied met woningen, winkels en openbare ruimte
Opdrachtgever stedenbouw
Gemeente Zaandam
Opdrachtgever woningbouw
HSB
Stedenbouw
Boparai, supervisie Soeters
Fotografie
Fedde de Weert
Periode
2015
Start bouw deel 1
Medio 2017 (18 appartementen, 6 studio’s en twee winkellagen)
Oplevering
2019
Programma

Typologie


Type opdracht

Meer weten over dit project?

Neelu Boparai
Architect/eigenaar

+31 (0) 75 – 655 55 55
office@boparai.nl

Deel deze pagina