Inbreiding stadscentrum Zaandam

Kop Noordsche Bos Zaandam

Stadshart Zaandam

Het centrum van Zaandam is de afgelopen jaren getransformeerd tot een  aangename en herkenbare Zaansgroene stad. Soeters heeft behalve de toepassing van Zaanse ingrediënten in de architectuur, veel aandacht besteed aan de openbare ruimte, de wandelroutes en de toevoeging van woningen, winkels en horeca in het centrum. Vanaf het stadhuis/station wandel je naar het centrum via een winkelbrug, De Buiging. Tussen deze winkelboulevard en het eerste grote winkelblok ligt nog een braakliggend terrein. Op de kop van dit terrein komt een woonwinkeltoren zodat een aaneensluitende route wordt gecreëerd. De vraag rees wat er met het overige terrein ging gebeuren. De architectuuropdracht begon daarom met een stedenbouwkundige voorstudie.

Kop Noordsche Bos Zaandam
Stedenbouwkundige studie kavel Noordsche Bos

Stedenbouwkundig plan Noordsche Bos

Ingeklemd tussen de provinciale weg en de Vaart wordt de langgerekte locatie nog ervaren als een gapend gat. Het terrein onderbreekt de secuur aangelegde wandelroutes van bruggen en kades met winkels en terrassen. Door op de kop een toren te plaatsen met in de plint winkels en daarboven woningen krijgt de looproute een logisch vervolg. Om de kwaliteit van de openbare ruimte omhoog te halen is het woonprogramma met parkeren slim over het terrein verdeeld. Zo zijn op de kavel langs de provinciale weg reeks woningen met op de hoek een woontoren voorzien die als geluidsbuffer dienen voor de op een woondek achterliggende tuinen . Langs de Vaartzijde komen nogmaals drie woongebouwen. Samen vormen de woongebouwen een duidelijk afgebakende ruimte. Door hier een publiek toegankelijk park te ontwerpen ontstaat een kleine oase in het centrum. Dit park ligt op het nivo van de winkelbrug terwijl alle bewoners eronder, op het niveau van de provinciale weg, kunnen parkeren.

Na dit stedenbouwkundig plan kon begonnen worden met het ontwerp van de woontoren aan de winkelboulevard.

Winkels in de plint

Het ontwerp voor een woontoren met 18 appartementen en 2 winkellagen lijkt misschien eenvoudig, ware het niet dat onderste winkellaag aan de kade ligt en daarboven de winkelbrug loopt waar de tweede winkellaag exact op aan moet sluiten.

Precieze metingen, knelpuntenchecks op locatie en berekeningen in BIM hebben ervoor gezorgd dat de winkellagen naadloos ingevoegd zijn op de bestaande situatie.

Rustig aan kop

Naast dit technisch complexe component is zorgvuldig gekeken naar de architectonische vertaling van de woontoren. De veelgebruikte facetten uit de Zaanse Schansbouw en de gebouwen in de naaste omgeving zijn onderzocht om tot een ontwerp te komen dat past op deze plek. Uit de Zaanse waaier zijn drie tonen groen gekozen die, van onder donkergroen naar boven lichtgroen, de gevel visueel versmallen. Kenmerkende witte pandsgewijze omlijstingen met hoekige halsgevels en uitkragende balkons met klassieke hekwerken in het midden en op de hoeken laten de toren ranker ogen. Bij de inrichting van de plattegronden is gezorgd dat de slaapkamers met een erkerraam aan de luwe parkzijde liggen terwijl het woongedeelte en balkons zich richten op de levendige straat.

Kop Noordsche Bos Zaandam
Impressie interieurs appartementen
Kop Noordsche Bos Zaandam
Impressie interieurs appartementen

Van bovenverdieping naar studio

Tussen het laatste winkelpand op de Buiging en de woontoren wordt een extra winkel ontworpen. Hiermee kent de winkelstraat geen enkele onderbreking meer. De bovenetages van het reeds bestaande, diepe winkelpand worden bovendien getransformeerd tot zes studio’s. Een simpele doch ingenieuze ontwerpoplossing geeft het plan een verrassende twist. Door de entrees van de studio’s op het dak van het nieuwe winkelpand uit te laten komen krijgen ze een eigen adres op een verhoogd straatnivo. Met tuintjes voor de deur doet het geheel denken aan een binnenstedelijk hofje.

Terughoudend in zijn setting

De complexe opgave doet een beroep op de kennis, creativiteit en precisie van de architect. De verschillende aspecten van techniek tot vormgeving, van context tot sfeer en van materiaalkeuze tot beleving zijn uitgebalanceerd tot een project dat naadloos in zijn omgeving past. Ondanks de kleurige Zaanse architectuur is het project terughoudend in zijn setting en dat was precies de bedoeling. Een diepe ‘Buiging’ waard.

Opgave
Stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp inbreiding centrumgebied met woningen, winkels en openbare ruimte
Opdrachtgever stedenbouw
Gemeente Zaandam
Opdrachtgever woningbouw
HSB
Stedenbouw
Boparai, supervisie Soeters
Fotografie
Fedde de Weert
Periode
2015
Start bouw deel 1
Medio 2017 (18 appartementen, 6 studio’s en twee winkellagen)
Oplevering
2019
Programma

Typologie


Type opdracht

Meer weten over dit project?

Neelu Boparai
Architect/eigenaar

+31 (0) 75 – 655 55 55
office@boparai.nl

Deel deze pagina