Innovatieve boerderijen en bollenschuren

Binnenste Buiten Wonen in Limmen

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Luchtfoto plangebied 1
Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Impressie ontwerp Binnenste Buiten 1

Lintdorp van bollen

Limmen is een van de oudste dorpen in Noord-Holland. Het dorp met zo’n 7.000 inwoners is het centrum van de bollenteelt. Ze kent een typische lintbebouwing met woningen die bijna op de weg gebouwd zijn, onverwachte hoekjes en architectonische verrassingen. Een inbreiding van 100 woningen op twee locaties is derhalve een behoorlijke uitbreiding van het huidige huizenbestand. De uitdaging was om een ontwerp te maken dat zich zowel qua stedenbouw als architectuur op natuurlijke wijze voegt in dit knusse bloemrijke dorp.

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Inspiratiebeelden

Binnenste Buiten

Bij de start van ontwerp is het concept ‘Binnenste Buiten’ uitgewerkt. De verbinding tussen het binnengevoel en het buiten zijn, is belangrijk voor de woongebieden. Beide locaties liggen binnen de bestaande linten, in de rust en luwte. Dit binnengevoel wordt in de buurten versterkt door een fijnmazig netwerk van groene straatjes, scharrelpaadjes, speelplekjes en ontmoetingsplaatsen waar altijd wat te beleven valt. Door deze opzet worden bewoners naar buiten getrokken om te genieten van de informele dorpse omgeving. Op het niveau van de woningen is veel aandacht besteed aan de overgang tussen binnen en buiten. Een aantal woningen krijgen een transparante uitbouw met een dubbelzijdige open haard en de mogelijkheid tot een buitenkeuken in de ruime tuinen met groene erfafscheidingen.

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Hofje

Boerderij en bollenschuur

De locatie in het midden van het dorp kent geen hoogbouw maar om starters ook een plek te kunnen geven in dit buurtje zijn er vernuftige rug aan rugwoningen in een boerderijvorm ontworpen. De overige woningen variëren van vrijstaand, twee kappers, seniorenwoningen en rijtjeswoningen met verschillende kapvormen, -kleuren en waar mogelijk een verlaagde goot. Per woning is bekeken welke positie het beste is voor het uitzicht, de zon en de uitbouw. Deze ogenschijnlijk terloopse plaatsing geeft de buurt een intimiteit met een dorps karakter.

Luchtfoto plangebied 2
Impressie ontwerp Binnenste Buiten 2

De tweede locatie naast het winkelcentrum biedt wel de ruimte voor een tweetal appartementengebouwen waarvan één met halfverdiepte parkeergarage die uiterlijk geïnspireerd zijn op de talloze bollenschuren uit de omgeving. Zij staan als robuuste sculpturen in het land en dragen fier de namen Duc van Tol, een tulp uit 1750 en Pieter Boschman, de oprichter van de Hortus Bulborum, een unieke tuin vol historische bolgewassen.

De architectuur op beide locaties sluit door het gebruik van natuurlijke materialen, een terughoudend kleurgebruik en verfijnde detailleringen aan op het bestaande dorpsbeeld.

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Aanzicht boerderij

Limmer Loci

Door de genius loci van Limmen als leidraad te nemen is een rustig en harmonieus beeld ontstaan. Bonte kleuren vind je vooral in de tuinen of de Hortus. Het effect van deze down to earth benadering is dat het ontwerp voor de nieuwbouw in het historische dorp gedragen wordt door de inwoners. De groene autoluwe omgeving met de gevarieerde streekwoningen geeft de mensen het gevoel: ‘Hier wil ik oud worden.’ En dat is een compliment van de historiegevoelige Limmenaren.

Binnenste Buiten Wonen in Limmen
Straatbeeld
Opgave
Stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp inbreiding woongebied voor 100 woningen op 2 locaties in Limmen
Opdrachtgever stedenbouw
Gemeente Castricum
Opdrachtgever woningbouw
HSB
Stedenbouw
SVP
Architectuur
Boparai
Periode
Fase 1: 2017
Oplevering
nnb
Programma
Typologie
Type opdracht

Meer weten over dit project?

Neelu Boparai
Architect/eigenaar

+31 (0) 75 – 655 55 55
office@boparai.nl

Deel deze pagina